Vybrané pojmy:

Velkopolská nížina
Severní moře
Loira
Chomutov
Slaný
Hostějov