Vybrané pojmy:

Zambezi
Quebec
Oněžské jezero
Jezerní oblast (Lake District)