Vybrané pojmy:

Vídeň
Jižní Korea
Velké medvědí jezero
Adenský průliv