Vybrané pojmy:

Polsko
Laplatská nížina
Ammán
Čadské jezero